U ponedjeljak, 27. maja 2019. godine u JU Osnovna škola „Njegoš“ u Kotoru, ekspozituri JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održan je sastanak u cilju upoznavanja i promovisanja ekspozitura resursnih centara. Sastanku su prisustvovali: predstavnici vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Boke Kotorske, članovi Komisije za usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Kotoru, direktor JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ i predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ mr Mirjana Popović, direktorica i Sonja Martinović, psihološkinja.
Predstavnice Ustanove su održale prezentaciju, dale preciznije informacije o programima koji se sprovode u Ustanovi, načinu usmjeravanja djeteta u odgovarajući obrazovni program, vrstama podrške koje pružaju u okviru Ustanove i radu mobilnih timova.
Prisutni su u okviru diskusije imali priliku da postave pitanja, iznesu sugestije, mišljenje i poteškoće sa kojima se suočavaju u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.
Sastanak je bio od posebnog značaja zbog konkretne razmjene iskustava i zajedničkog načina rješavanja pojedinih nedoumica u okviru obezbjeđenja adekvatnije inkluzivne sredine za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.