U srijedu, 29. maja 2019. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održana je obuka zaposlenima za upotrebu 3D štampača. Obuku su vodili nastavnici sa Univerziteta Johana Keplera u Lincu i predstavnici za ovaj projekat u Crnoj Gori Desanka Malidžan i Branko Anđić.

Obuka je omogućena kao rezultat učešća Ustanove na projektu „Digitalne tehnologije kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ u organizaciji Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica. Pored obuke Ustanova će dobiti 3D štampač i materijal za štampu.

Obuci su prisustvovali: Dragana Mijatović, Marijana Antonijević, Sonja Ćuković, Zorica Baša, Irena Bogićević, Suzana Koletić, Tijana Dedeić, Gabrijela Janić i Toni Koletić.