POSJETA_OBMUDSMANUNa Međunarodni dan djeteta, 20. novembra učenike primili Zaštitnik ljudskih prava i sloboda sa saradnicima.

Učenici su srdačno dočekani od strane zaštitnika Šućka Bakovića i saradnika: Nevenke Stanković, Duške Šljivančanin, Saše Čubranovića i Maje Maraš.

Pored naših učenika, gosti su bili i predstavnici đačkih parlamenata iz Osnovnih škola iz Podgorice i Centra za prava djeteta i učenici Centra za obrazovanje i osposobljavanje „ 1. jun ".

Dječija delegacija – naši učenici i ostali, postavljali su pitanja domaćinima koja su se odnosila na poštovanje prava djeteta.