Kongresu_iz_oblasti_medicine_i_socijalnog_rada_u_TuzimaPredstavnici zaposlenih naše Ustanove: Zoran Bošković, direktor; Željko Novaković, profesor; Irena Bogićević, pedagog; Suzana Koletić, Nikolina Miljanić, Jadranka Radulović, Jelisavka Gavranić, Dragana Mijatović, Milodarka Vukašević – defektolozi; i Budimir Mrdak, fizioterapeut, u oktobru 2011. godine bili su učesnici Kongresa u organizaciji Katoličkog duhovnog centra „ Sanctae Crucis " – u Sukuruću u Tuzima i " Marienhaus" GmbH - Franjevačke misije sestara Waldbreitbach iz Njemačke, uz podršku Ministarstva prosvjete i sporta.

Kongres je održan na temu „ Pogled na budućnost – dijagnostika, terapija i integracija osoba sa poteškoćama u razvoju ".

Na Kongresu je bilo više referata i održane su brojne radionice. Predavači na Kongresu bili su iz uglednih ustanova "Marienhaus" GmbH - Waldbreitbach iz Njemačke prof.dr Jorg Franz Degenhardt – psihijatar, dr Bettina Mesenholl – neonatolog-pedijatar, Johann Georg Zielinski – direktor terapeutskog obrazovnog centra za fizoterapeute, dr Reiner Hasmann – social-pedijatar i pater Frano Dushaj, voditelj Katoličkog duhovnog centra.