Zatitnika_ljudskih_pravaZaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sa svojim saradnicima i predstavnicima Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, posjetio je Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici, 10. oktobra 2011. godine. Posjeta je organizovana u sklopu realizacije Projekta „Obrati se Zaštitniku" i obilježavanja nedjelje posvećene pravima djeteta. U Zavodu je ovom prilikom postavljeno sanduče za žalbe, pritužbe i predloge preko koga će se djeca smještena u Zavodu, radi ostvarivanja njihove neposredne komunikacije sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, obraćati instituciji Zaštitnika. Tokom posjete, djeca i roditelji postavljali su pitanja predstavnicima institucije Zaštitnika, poslanicima i članovima Odbora za ljudska prava i slobode, o problemima sa kojima se srijeću tokom školovanja i rehabilitacije.