_DSC2566

Dana 09.06.2011. godine povodom kampanje  „Govorimo o mogućnostima", koju je organizovao UNICEF zajedno sa Vladom Crne Gore, naši učenici zajedno sa zaposlenim dali su izuzetan doprinos da djeca sa smetnjama  u razvoju dobiju ono mjesto u društvu kako oni zaslužuju. Na icijativu učenice Bademe Sirotanović oštampane su  Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na Brajevom pismu a zatim Konvencija na znakovnom jeziku kao i za osobe sa oštećenjem vida. Tim povodom pozvani smo na Cetinje, kao bi prisustvovali svečanosti .