Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (dizel gorivo)

Izmjene (dopune) Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti (dizel gorivo)

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sredstava za higijenu

Ugovor o nabavci roba sredstava za higijenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti nastavnih i kancelarijskih potrepsina

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nastavne i kancelarijske potrepstine

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednost za izbor najpovoljnijeg ponudaca za organizovanje petodnevne ekskurzije za ucenike zavrsnih razreda osnovne i srednje skole

Zahtjev za dostavljenje ponuda za nabavke male vrijednost za organizovanje i izvodjenje ekskurzije ucenika zavrsnih razreda osnovne i srednje skole

Obavjestenje, broj 1452 od 4. juna 2018. godine

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, broj 1497 od 7. juna 2018. godine

Ugovor o javnoj nabavci za pruzanje usluga organizovanja i izvodjenja ekskurzije ucenika zavrsnih razreda osnovne i srednje skole